Eximbank triển khai chương trình khuyến mại "Tiền gửi lãi suất ưu đãi" dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền

Nhằm gia tăng lợi ích cao nhất cho khách hàng khi gửi tiền tại Eximbank, từ 26/11/2014 đến 31/12/2014, Eximbank triển khai chương trình khuyến mại "TIỀN GỬI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI" dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền

1. Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng cá nhân gửi vốn mới VNĐ (vốn mới VNĐ được hiểu là số tiền gửi VNĐ của khách hàng tăng thêm so với số dư tiền gửi VNĐ của tất cả các kỳ hạn tại Eximbank ngày 19/11/2014)
(Vốn mới =Số tiền dự định gửi tham gia chương trình
+ Số dư VNĐ các kỳ hạn tại thời điểm gửi – Số dư VNĐ các kỳ hạn ngày 19/11/2014
– Tổng số tiền gửi của các món đang tham gia chương trình)
2. Nội dung chi tiết chương trình:
Khách hàng gửi thêm vốn mới từ 100 triệu đồng trở lên, tham gia chương trình, gửi kỳ hạn 3 tháng, được TẶNG NGAY LÃI SUẤT THƯỞNG:

Kỳ hạn/Kỳ lãnh lãi

Lãi suất thưởng cho vốn mới

Mức gửi

1 tháng

0,4%/năm

Từ 100 triệu đồng trở lên

2 tháng

3 tháng

3. Lãi suất tiền gửi: bằng lãi suất của sản phẩm khách hàng tham gia.
Chi tiết lãi suất
4. Quy định:
  • Vào ngày đến hạn của tài khoản "Tiền gửi lãi suất ưu đãi", nếu khách hàng không đến lãnh và không có yêu cầu gì khác, Eximbank sẽ tính lãi nhập vào vốn, chuyển sang sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm tương ứng mà khách hàng đã gửi và không áp dụng lãi suất thưởng của chương trình "Tiền gửi lãi suất ưu đãi".
  • Khách hàng gửi tiền được rút vốn trước hạn, và hưởng lãi suất rút trước hạn theo quy định hiện hành.
  • Tài khoản tham gia chương trình khuyến mãi này, không được tham gia chương trình khuyến mãi khác.
  • Các quy định khác theo quy định sản phẩm khách hàng tham gia.
Thể lệ