Eximbank triển khai chương trình khuyến mại "Gửi tiền, nhận quà hấp dẫn"

- Từ 19/06/2014 đến 23/08/2014, Eximbank triển khai chương trình khuyến mại "Gửi tiền, nhận quà hấp dẫn" dành cho khách hàng cá nhân gửi vốn mới VND (vốn mới VND: được hiểu là số tiền gửi của khách hàng tăng thêm so với số dư tiền gửi VND tại Eximbank ngày 14/06/2014).

- Trong thời gian triển khai chương trình, cứ mỗi số tiền gửi mới tương ứng với từng kỳ hạn gửi, khách hàng được tặng ngay 50.000 đồng.

Kỳ hạn

Cứ mỗi số tiền gửi mới

Số tiền thưởng

1 tháng

250.000.000 đồng

  50.000 đồng

2 tháng

120.000.000 đồng

3 tháng

70.000.000 đồng

6 tháng

12 tháng

- Khách hàng tham gia chương trình "Gửi tiền, nhận quà hấp dẫn", vẫn được tham gia chương trình "Phát lộc cùng Eximbank", hưởng tất cả các ưu đãi của chương trình "Phát lộc cùng Eximbank", đồng thời thực hiện đúng các quy định thể lệ của chương trình "Phát lộc cùng Eximbank".
- Không hạn chế số lượng quà tặng khách hàng được nhận.
Lãi suất VND
Thể lệ chương trình.