Eximbank triển khai chương trình khuyến mại dự thưởng "Quay số LIỀN tay, Trúng NGAY giải thưởng"


Nhằm đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của Qúy khách hàng với các sản phẩm của Eximbank trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc của Eximbank đối với Qúy khách hàng,

Từ ngày 24/09/2012 đến ngày 22/12/2012, Eximbank triển khai chương trình khuyến mại dự thưởng “Quay số LIỀN tay, Trúng NGAY giải thưởng” dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền gửi, tiết kiệm VND, USD với tổng giá trị giải thưởng lên đến 7,3 tỷ đồng và hơn 157.000 giải thưởng hấp dẫn.

Tham gia chương trình Quý khách hàng sẽ có cơ hội TRÚNG NGAY nhiều giải thưởng vô cùng hấp dẫn lên đến 157.000 giải thưởng, đồng thời Quý khách hàng còn nhận được mã số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình trúng giải thưởng giá trị lớn.

Chỉ với mức gửi tối thiểu 10 triệu đồng hoặc 500 USD tham gia quay số cuối chương trình, mức gửi tối thiểu 30 triệu đồng hoặc 1.500 USD tham gia quay số trúng ngay.

Kỳ hạn

Quay số trúng ngay
(tiền gửi, tiết kiệm)

Quay số cuối chương trình
(tiết kiệm)

Cứ mỗi 30 triệu đồng hoặc 1.500 USD

Cứ mỗi 10 triệu đồng hoặc 500 USD

12 tháng

12 lần quay

12 mã số

6 tháng

06 lần quay

06 mã số

3 tháng

03 lần quay

03 mã số

2 tháng

02 lần quay

02 mã số

1 tháng

01 lần quay

01 mã số

(Đối với quay số cuối chương trình: Kỳ hạn 1 tháng được triển khai từ ngày
22/11/2012; kỳ hạn 2 tháng được triển khai từ ngày 22/10/2012).

Khách hàng gửi càng NHIỀU TIỀN, kỳ hạn DÀI, được nhận càng NHIỀU MÃ SỐ dự thưởng, NHIỀU LẦN QUAY SỐ trúng ngay, với CƠ HỘI TRÚNG THƯỞNG CAO. Không khống chế lần quay số, số lượng mã số dự thưởng khách hàng được nhận.

Quay số xác định trúng thưởng cuối chương trình vào ngày 26/12/2012 bằng hình thức quay số lồng cầu, áp dụng đối với thẻ tiết kiệm tính đến ngày 22/12/2012 vẫn thuộc kỳ hạn đầu tiên kể từ ngày mở.

Lưu ý: Khách hàng tham gia chương trình không được rút vốn trước hạn.

Lãi suất:

Lãi suất VND

Lãi suất USD

Xem chi tiết thể lệ chương trình.