Eximbank miễn 100% phí chuyển tiền du học với điều kiện ưu đãi mới từ 16/01/2013


Với mong muốn tiếp tục đồng hành và luôn hỗ trợ Quý phụ huynh, du học sinh cùng các Công ty cung ứng dịch vụ tư vấn du học,  Eximbank tiếp tục triển khai sản phẩm “DU HỌC TIẾT KIỆM cùng EXIMBANK” với ưu đãi MIỄN 100% PHÍ CHUYỂN TIỀN DU HỌC cho khách hàng cá nhân hoặc các đơn vị đào tạo và tư vấn về du học khi thỏa điều kiện:

- Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi hoặc mua chứng chỉ tiền gửi (Việt Nam đồng, ngoại tệ) cứ mỗi 200 triệu đồng với kỳ hạn gửi và kỳ lãnh lãi từ 6 tháng trở lên, sẽ được miễn phí 01 lần chuyển tiền du học;

- Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi hoặc mua chứng chỉ tiền gửi (Việt Nam đồng, ngoại tệ) cứ mỗi 300 triệu đồng với kỳ hạn gửi/kỳ lãnh lãi từ 3 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được miễn phí 01 lần chuyển tiền du học.

- Khách hàng cá nhân đã sử dụng dịch vụ chuyển tiền du học tại Eximbank giới thiệu khách hàng mới đến giao dịch chuyển tiền du học tại Eximbank sẽ được nhận phiếu ưu đãi miễn phí chuyển tiền du học;

- Các đơn vị đào tạo và tư vấn du học thực hiện chuyển tiền du học tại Eximbank với số món tích lũy từ 10 món chuyển tiền bằng điện hoặc 10 món phát hành Bankdraft trong tháng, sẽ được ưu đãi miễn phí chuyển tiền du học cho giao dịch chuyển tiền thứ 10.

Chi tiết thể lệ sản phẩm

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: