Eximbank miễn 100% phí chuyển tiền du học

Với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các Du học sinh và các Công ty cung ứng dịch vụ tư vấn du học đang hợp tác cùng Eximbank, từ ngày 05/09/2011, Eximbank đã triển khai sản phẩm “DU HỌC TIẾT KIỆM cùng EXIMBANK” với ưu đãi MIỄN 100% PHÍ CHUYỂN TIỀN DU HỌC cho khách hàng gửi tiền hoặc giới thiệu khách hàng đến giao dịch tại Eximbank thỏa điều kiện:

- Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi hoặc mua chứng chỉ tiền gửi (Việt Nam đồng, ngoại tệ) cứ mỗi
50 triệu đồng với kỳ hạn gửi kỳ lãnh lãi từ 6 tháng trở lên, sẽ được miễn phí 01 lần chuyển tiền du học.

- Khách hàng cá nhân đã sử dụng dịch vụ chuyển tiền du học tại Eximbank giới thiệu khách hàng mới đến giao dịch chuyển tiền du học tại Eximbank sẽ được nhận phiếu ưu đãi miễn phí chuyển tiền du học.

- Các đơn vị đào tạo và tư vấn du học thực hiện chuyển tiền du học tại Eximbank với số món tích lũy từ 10 món chuyển tiền bằng điện hoặc 10 món phát hành Bankdraft trong tháng, sẽ được ưu đãi miễn phí chuyển tiền du học cho giao dịch chuyển tiền thứ 10.

Được sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ từ khách hàng, từ ngày 17/02/2012, Eximbank sẽ mở rộng thêm điều kiện hưởng ưu đãi miễn phí dịch vụ dành cho khách hàng gửi tiền như sau:

Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi hoặc mua chứng chỉ tiền gửi (Việt Nam đồng, ngoại tệ) cứ mỗi
100 triệu đồng với kỳ hạn gửi/kỳ lãnh lãi từ 3 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được miễn phí 01 lần chuyển tiền du học.

Chi tiết thể lệ sản phẩm

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
- Trung tâm hỗ trợ khách hàng 39151515 hoặc 1900545474
- Truy cập website www.eximbank.com.vn
- Liên hệ điểm giao dịch Eximbank gần nhất.