Eximbank giảm phí sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử

Với mục tiêu tạo sự thuận tiện trong giao dịch cũng giảm thiểu các chi phí phát sinh cho khách hàng, từ ngày 04/12/2018, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ áp dụng mức phí mới cho khách hàng sử dụng các dịch vụ của ngân hàng điện tử, cụ thể như sau:

So sánh biểu phí ngân hàng điện tử mới với biểu phí giao dịch tại quầy:

 

So sánh biểu phí ngân hàng điện tử cũ và biểu phí ngân hàng điện tử mới: