Dùng thẻ Eximbank MasterCard Credit, nhận ngay quà tặng

Tên chương trình: "Dùng thẻ Eximbank MasterCard Credit, nhận ngay quà tặng".
Thời gian: 20/07/2017 đến 15/10/2017.
Loại thẻ áp dụng: thẻ Eximbank MasterCard Credit, không bao gồm thẻ One World MasterCard.
Nội dung:
  • Tặng 8 voucher Co.op mart trị giá 800.000 đồng cho thẻ mới phát sinh 1 giao dịch thanh toán từ 2.000.000 đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại. Chi phí giải thưởng: 2.400 voucher Co.op mart (tương đương 240 triệu đồng)
  • Tặng 3 voucher Co.op mart trị giá 300.000 đồng cho thẻ hiện hữu phát sinh 1 giao dịch thanh toán từ 1.000.000 triệu đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại.Chi phí giải thưởng: 1.200 voucher Co.op mart (tương đương 120 triệu đồng)
Tổng chi phí giải thưởng: 3.600 voucher Co.op mart (tương đương 360 triệu đồng).
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ:
  • Dịch vụ khách hàng 24/7: 1800 1199
  • Email: contact@eximbank.com.vn