Danh sách thẻ Visa Platinum phát hành mới trúng thưởng chương trình khuyến mại "tặng 50% giá trị giao dịch với thẻ Eximbank-Visa Platinum" từ ngày 20/05/2016 đến 17/08/2016

TT

 Tên Chi nhánh

 Họ tên chủ thẻ

 Tiền thưởng (đồng)

1

EIB HA NOI

DO MINH DUC

                    1,500,000

2

EIB HOA BINH

BUI THI BICH HANG

                    1,500,000

3

CAO THI THU THUY

                    1,160,104

4

DIEC HAO GIA PHU

                    1,000,000

5

EIB QUAN 11

TRAN THI LAN HUONG

                    1,500,000

6

LIEU CAM PAU

                      275,000

7

NGUYEN VAN THUAN

                    1,500,000

8

EIB SAI GON

BUI NGUYEN CONG TAM

                      345,345

9

NGUYEN HUYNH THU TRUC

                      723,000

10

EIB QUAN 4

NGUYEN TRONG NGHIA

                    1,500,000

11

DANG THI CAM LUA

                    1,500,000

12

EIB QUAN 7

HUYNH NHON CUONG

                    1,500,000

13

TRAN THI THU ANH

                    1,500,000

14

DIEP THI MINH NGOC

                    1,000,000

15

EIB VINH

NGUYEN NGOC NHAN

                    1,500,000

16

EIB HAI PHONG

HA VIET HUNG

                    1,500,000

17

NGUYEN XUAN PHI

                    1,500,000

18

EIB BA DINH

DAO THI HIEN

                    1,000,000

19

EIB LONG BIEN

 PHAM VIET HAI

                    1,000,000

20

EIB PGD LY THG KIET

XA RIN XO NA

                      681,000

21

DINH BO HUAN

                    1,000,000

22

DINH BAO HOANG MAI

                      649,532

23

EIB PGD MY DINH

TRAN NGOC MINH

                    1,500,000

24

EIB PGD KIM LIEN

TRAN VAN TAN

                    1,500,000

25

EIB BINH DUONG

NGUYEN HOANG PHUC

                      693,550

26

EIB DONG NAI

VO THI XUAN DAO

                    1,500,000

27

NGUYEN VAN DUNG

                    1,500,000

28

EIB HO CHI MINH

CHAU THI HUYEN CHI

                    1,500,000

29

DUONG VAN VAN

                      676,500

30

NGUYEN ANH MINH NGOC

                      157,500

31

NGUYEN HOANG ANH

                    1,500,000

32

TRAN DANG KHOA

                    1,500,000

33

NGUYEN THI LE HONG

                    1,000,000

34

LE NGUYEN HUNG

                    1,299,000

35

NGUYEN THUY THUY TRANG

                      164,500

36

JOHN COOK

                    1,500,000

37

PHAM HONG HA

                    1,500,000

38

NGUYEN NGOC TAO

                    1,500,000

39

NGUYEN DAC THANG

                    1,225,000

40

CHU VAN KHANH

                      474,193

41

NGUYEN THANH TUAN

                    1,500,000

42

DUONG THI THU LOAN

                      362,500

43

 NGUYEN MINH DUY

                    1,000,000

44

 BUI THI HOA

                      530,791

45

EIB BINH PHU

NGUYEN THI HUYEN TRAN

                      227,150

46

TANG THUY PHUNG

                      263,431

47

HA CAM HUY

                    1,330,500

48

EIB PHU MY HUNG

DAO HUE ANH

                      573,550

49

EIB TAN SON NHAT

NGUYEN NHU NGHIA

                    1,500,000

50

EIB PGD VAN THANH

TA HUU DOANH

                    1,442,441

51

EIB PGD HANG XANH

APOLINAR JOSE COSTAS ALONSO

                      368,264

52

EIB PGD KY HOA

NGUYEN VAN ANH

                      495,500

53

NGUYEN LAM DAO

                    1,500,000

54

LE VAN HAI

                    1,500,000

55

EIB PGD VO VAN TAN

NGUYEN THI DIEM HA

                    1,500,000

56

VU VAN DANH

                    1,000,000

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: