Danh sách thẻ Visa Debit trúng thưởng tháng 08/2016 chương trình khuyến mại "Lướt thẻ Eximbank , nhận thưởng 50% giá trị giao dịch"

TT

Tên Chi nhánh

Tên khách hàng

 Tiền thưởng (đồng)

1

EIB DA NANG

HUYNH THI THU HUYEN

        300,000

2

NGUYEN HUNG

        114,500

3

HOANG NGUYEN BAO TRAN

        300,000

4

EIB CAN THO

HUYNH THI THANH THUY

        291,060

5

HUYNH THI MINH THU

        300,000

6

NGUYEN HOANG THIEN

        300,000

7

NGUYEN THI BINH

        300,000

8

HO ANH THO

        300,000

9

PHAM LE CHI

        300,000

10

VO NGUYEN THUY MO

        300,000

11

TRUONG ANH NGOC

        300,000

12

PHAN THI TUYET NHUNG

        300,000

13

EIB CHO LON

PHAN KIET MY

        266,266

14

LE THI KIM NGAN

        300,000

15

NGUYEN THI BICH LIEN

        300,000

16

TRAN DAT THANH

        300,000

17

HA THE DINH PHUONG

        300,000

18

CHUNG LY TRAN QUAN

        175,000

19

PHAM THI THU HUE

        300,000

20

PHAN THI MINH PHUONG

        300,000

21

BUI NGUYEN HOANG THAO

        300,000

22

QUACH TRUNG NGHIEM

        147,278

23

HUYEN TON NU BAO VY

        300,000

24

EIB HOA BINH

TRAN NGUYEN BAO NGOC

        300,000

25

CHAU SAKIYAN

          39,000

26

PHAM THI THUY DIEM

        300,000

27

LE VU LAN ANH

        262,372

28

EIB QUAN 10

NGUYEN THI KIM LOAN

        300,000

29

DO TAN THANH

        300,000

30

NGUYEN PHU CUONG

        300,000

31

BUI THI BANG

        250,000

32

VO THI XUAN

        200,000

33

DO VAN HUNG

        252,550

34

DO HUE NHU

        294,500

35

DO QUOC Y

        294,500

36

NGUYEN THI KIM HUONG

        300,000

37

LE THI HOI

        300,000

38

TRAN NGOC THANH DO

        296,637

39

NGUYEN NGOC NGUYEN THUAN

          80,293

40

EIB QUAN 11

NGUYEN QUOC CHI

        136,789

41

NGUYEN TRUONG KY DUYEN

        250,000

42

NGUYEN THI THUY HONG

        284,113

43

DANG THI HANH

        148,550

44

HUYNH NGOC PHUONG THANH

              250

45

HOANG THI THUY TRANG

        300,000

46

EIB BUON MA THUOT

NGUYEN HUU MINH TRI

        300,000

47

EIB PGD CHI LANG

DANG NGOC CHUNG

        300,000

48

EIB TAN DINH

NGUYEN PHAN NHAT HUY

        300,000

49

TRAN THI HONG VY

        225,000

50

CAO XUAN TO KHANH

        300,000

51

LE VU HA PHUONG

        300,000

52

TRAN THI SEN

        300,000

53

NGUYEN DUY LAM

        290,169

54

TRAN QUOC VIET

        195,000

55

TRAN MINH TUAN

        300,000

56

NGUYEN VU PHUNG TUONG

          45,450

57

VO THI HONG GAM

        300,000

58

EIB SAI GON

NGO NHA THY

        300,000

59

NGUYEN LUONG QUOC THAI

          50,000

60

NGO NGOC QUYNH NHU

        300,000

61

EIB QUAN 4

PHAM THI THANH HOA

        300,000

62

VO THI DIEU LINH

        300,000

63

CHUNG THI TUONG LINH

        300,000

64

KHUU THI NGOC PHUONG

        300,000

65

NGUYEN CHI THANH

        300,000

66

TRAN THI THUY AN

        181,375

67

MATEUSZ PAWEL POSPIECH

        300,000

68

NGUYEN NGOC THAO PHUONG

        300,000

69

EIB QUAN 7

DUONG THI HONG KHANH

        238,504

70

NGUYEN THI VAN

        178,100

71

VU THU HUYEN

        127,263

72

VU THI MY HANH

        300,000

73

HUYNH THI THANH TRUC

        300,000

74

TRAN THI DUY AN

        300,000

75

NGUYEN THI PHI PHUONG

        300,000

76

EIB CONG HOA

NGUYEN HOANG VAN

        300,000

77

PHAM HOANG THONG

        300,000

78

DANG BAO LONG

          31,583

79

NGUYEN HOANG LINH

        300,000

80

HUYNH XUAN DIEU YEN

        300,000

81

EIB PGD PHAM VAN HAI

LAM NGOC NGOC

        275,000

82

EIB PGD VO THANH TRANG

TRAN THANH KHOI

        300,000

83

EIB PGD NGUYEN SON

BUI NGUYEN MINH DUNG

        300,000

84

EIB TAY DO

HO NGOC HA

        300,000

85

DANG QUANG VINH

        300,000

86

TRAN THI THANH VAN

        300,000

87

PHAM DUONG QUAN KHAI

        300,000

88

TRAN NGUYEN NHU Y

        296,350

89

LE NGOC THUY

        300,000

90

BUI NGOC BI

        300,000

91

TRAN HUU TUAN

        300,000

92

LU THANH PHONG

        300,000

93

NGUYEN THI THANH XUAN

        300,000

94

LE DUC CHINH

        300,000

95

NGUYEN CHAU SANG

        300,000

96

HO THI BACH NGOC

        294,500

97

NGUYEN THI MY ANH

        300,000

98

QUAN THI CAM TRINH

        300,000

99

QUAN THI CAM TRAN

        300,000

100

EIB MY THO

DAO THI MINH IEU

        299,700

101

PHAN NGOC BINH

        300,000

102

NGUYEN THI CAM LOAN

        300,000

103

TANG QUE HUONG

          10,000

104

EIB AN GIANG

DANG THI BICH VAN

        300,000

105

LE DUC TRI

        300,000

106

NGUYEN LY THAO QUYEN

        300,000

107

EIB LONG AN

VO THI NGOC CHAM

        300,000

108

NGUYEN VAN CHI

        300,000

109

PHAN VAN HOAI AN

        300,000

110

NGUYEN NGOC HOAI BAO

        300,000

111

VO THI PHUONG CHAM

        300,000

112

EIB HUNG VUONG

TRUONG THI HIEU HANH

        300,000

113

LE THI THANH THIEN

        300,000

114

EIB VINH

NGUYEN THI KIM HANH

        300,000

115

NGUYEN KIM MANH THANG

        300,000

116

VO THI THUY LINH

        300,000

117

QUACH THU PHUONG

          34,259

118

EIB HAI PHONG

BUI VAN DUNG

        300,000

119

NGUYEN HONG DIEP

        300,000

120

PHAN XUAN HUNG

        300,000

121

PHAM THI HIEN

        300,000

122

NGUYEN THI YEN

        300,000

123

NGUYEN THI HONG

        300,000

124

LE MANH HUNG

        300,000

125

NGUYEN THI THAM

        300,000

126

PHAM BA SAN

        300,000

127

CHU MAI PHUONG

        300,000

128

VU THI HUONG

        300,000

129

BUI THI HUONG

        300,000

130

NGUYEN VAN TUONG

        300,000

131

PHAM TRUNG HUNG

        300,000

132

NGUYEN THI THAO

        300,000

133

TRAN NHU LAM

        300,000

134

VU HA PHUONG

        300,000

135

PHAM MINH TUAN

        300,000

136

NGUYEN THI THU HA

        300,000

137

VU THI MAI LIEN

        300,000

138

NGUYEN THI TUYET HUONG

        300,000

139

PHAM THI KHANH CHI

        300,000

140

VU VAN CHANH

        300,000

141

NGUYEN QUANG LAN

        300,000

142

CHU THI PHUONG THAO

        300,000

143

TRAN VAN CONG

        300,000

144

DO DUC THUAN

        300,000

145

LE HONG THUAN

        300,000

146

DAO THI LAC

        300,000

147

NGUYEN THI MINH TRANG

        300,000

148

NGUYEN THI HIEN

        300,000

149

NGUYEN TAI DAT

        300,000

150

LE THUY DUONG

        300,000

151

NGUYEN THI THAO

        300,000

152

VU THI DUC

        300,000

153

PHAM PHU QUYET

        300,000

154

NGUYEN THU HUYEN

        300,000

155

BUI VAN TOAN

        300,000

156

NGUYEN THI LOAN

        300,000

157

NGUYEN VAN HUNG

        300,000

158

HOANG THI HIEP

        300,000

159

NGUYEN VAN VINH

        300,000

160

NGUYEN THI MY

        290,500

161

PHUNG THI PHUONG

        300,000

162

PHAM VAN THUAN

        300,000

163

VU THI PHUONG

        300,000

164

PHAM VAN PHO

        300,000

165

NGUYEN THI SUU

        296,800

166

NGUYEN QUANG HIEP

        300,000

167

NGUYEN VAN MINH

        300,000

168

TRAN THI QUYNH

        300,000

169

BUI THI HUE

        300,000

170

VU THI TAM

        300,000

171

VU THI HUE

        300,000

172

PHAM THI PHUONG

        300,000

173

DAM THI THANH THANH

        300,000

174

DANG DINH DAI

        300,000

175

LE TUAN HUNG

        300,000

176

NGUYEN THI MEN

        300,000

177

NGUYEN THI MINH THUY

        300,000

178

MAI NGOC TOAN

        300,000

179

CAO MINH TUAN

        300,000

180

TRAN THI MINH

        300,000

181

BUI LE MINH

        300,000

182

NGUYEN HOAI NAM

        300,000

183

HOANG VAN DUY

        300,000

184

CHU VAN THANH

        300,000

185

DANG VAN NGUYEN

        300,000

186

DO THI THANH HAO

        300,000

187

DO THI HOA

        300,000

188

DO DUC HUU

        300,000

189

HUYNH NGOC HUE

        300,000

190

NGUYEN DINH KHOA

        300,000

191

DO ANH DUC

        300,000

192

NGUYEN THI HONG THOAN

        300,000

193

NGUYEN THI TAM

        300,000

194

LE CONG SAN

        300,000

195

VU THI PHUONG THAO

        300,000

196

NGUYEN THI TAN

        300,000

197

VU DUC TUYEN

        300,000

198

TRAN DINH DUONG

        300,000

199

TRAN THU TRANG

        300,000

200

NGO THI THUY

        300,000

201

NGUYEN THI NGOC ANH

        300,000

202

NGO THI DUYEN

        300,000

203

BUI THI NHAT

        300,000

204

NGUYEN VAN DANG

        300,000

205

BUI THI HA PHUONG

        300,000

206

NGUYEN MANH CUONG

        300,000

207

HOANG THI YEN