Danh sách thẻ Visa Debit trúng thưởng tháng 07/2016 chương trình khuyến mại "Lướt thẻ Eximbank , nhận thưởng 50% giá trị giao dịch"

TT

Tên Chi nhánh

Tên khách hàng

 Tiền thưởng (đồng)

1

EIB CAN THO

VO NGUYEN THUY MO

          300,000

2

PHAN THI TUYET NHUNG

            89,500

3

EIB CHO LON

NGUYEN THI HIEN

          300,000

4

QUACH TRUNG NGHIEM

          300,000

5

PHAM THI THU HUE

          300,000

6

VUONG DIEM THI

          300,000

7

TRAN DAT THANH

          300,000

8

DU THI THANH HOA

          250,000

9

CHUNG LY TRAN QUAN

          104,500

10

EIB HOA BINH

LE THI NGOC HAN

          300,000

11

PHAM THI THUY DIEM

          242,488

12

LE QUYNH NHU

            99,500

13

EIB QUAN 10

NGUYEN THI KIM LOAN

          300,000

14

DO TAN THANH

          300,000

15

NGUYEN PHU CUONG

          300,000

16

NGUYEN HOANG AN

          300,000

17

BUI THI BANG

          300,000

18

DO VAN HUNG

          173,500

19

VO THI XUAN

            49,950

20

LE THI HOI

            27,500

21

NGUYEN MINH HIEU

            20,348

22

EIB QUAN 11

NGUYEN TRUONG KY DUYEN

          300,000

23

EIB BUON MA THUOT

NGUYEN HUU MINH TRI

          300,000

24

EIB TAN DINH

NGUYEN PHAN NHAT HUY

          300,000

25

TRAN THI SEN

          300,000

26

CAO XUAN TO KHANH

          300,000

27

PHAM CONG CHINH

          300,000

28

EIB SAI GON

DAO DUY KHANH

          300,000

29

DAO DUY HUNG

          300,000

30

EIB QUAN 4

KHUU THI NGOC PHUONG

          300,000

31

TRAN THI THUY AN

          182,000

32

VO THI DIEU LINH

          135,000

33

CHUNG THI TUONG LINH

            94,000

34

EIB QUAN 7

PHAM VAN DUNG

          300,000

35

HUYNH THI THANH TRUC

          300,000

36

PHAN THI PHUONG DUNG

          300,000

37

VU THU HUYEN

          300,000

38

EIB CONG HOA

NGUYEN HOANG VAN

          300,000

39

DO THI THANH HOA

          151,150

40

DANG BAO LONG

            22,971

41

EIB PGD PHAM VAN HAI

DO THI NGOC LE

          300,000

42

EIB TAY DO

TRAN NGUYEN NHU Y

          300,000

43

BUI NGOC BI

          300,000

44

TRAN HUU TUAN

          300,000

45

DANG QUANG VINH

          300,000

46

NGUYEN TRANG KIEU DIEM

          300,000

47

NGUYEN THI MY ANH

          300,000

48

BUI HOANG THUOC

          300,000

49

LU THANH PHONG

          300,000

50

TRAN THI THANH VAN

          255,000

51

PHAM DUONG QUAN KHAI

          199,500

52

EIB MY THO

PHAN NGOC BINH

          300,000

53

NGUYEN THI CAM LOAN

          300,000

54

LE NGUYEN BANG CHAU

          300,000

55

DAO THI MINH IEU

          298,850

56

EIB AN GIANG

DANG THI BICH VAN

          300,000

57

EIB LONG AN

PHAN THUY LINH KHA

          300,000

58

LUU THI NGOC NGAN

          300,000

59

LE THI BE

          297,798

60

NGUYEN NGOC HOAI BAO

          266,258

61

EIB HUNG VUONG

LE THI THANH THIEN

          300,000

62

EIB HAI PHONG

NGUYEN HOANG HIEP

          300,000

63

NGUYEN BICH PHUONG

          300,000

64

NGO VAN BAC

          300,000

65

CHU DUC TOAN

          300,000

66

NGUYEN THI TUAT

          300,000

67

PHAM LUONG TUAN MUOI

          300,000

68

CHU THI PHUONG THAO

          300,000

69

CHU DUC PHUONG

          300,000

70

LUONG THI THAM

          300,000

71

NGUYEN ANH DUC

          300,000

72

PHAM QUYNH HUONG

          300,000

73

NGUYEN QUANG TUYEN

          300,000

74

PHAM CAO TUAN

          300,000

75

PHAM HAI PHONG

          300,000

76

CAO THANH LUU

          300,000

77

PHAM THI THU HUONG

          300,000

78

PHAM THI HANH

          300,000

79

NGUYEN THI HA

          300,000

80

DINH HUU SON

          300,000

81

NGUYEN THI MAI

          300,000

82

PHAM THI KIM

          300,000

83

TRAN TANG CHUONG

          300,000

84

TRAN DINH DUONG

          300,000

85

VU DUC TUYEN

          300,000

86

NGUYEN THI TAM

          300,000

87

VU THI PHUONG THAO

          300,000

88

NGO THI THUY

          300,000

89

DO ANH DUC

          300,000

90

HUYNH NGOC HUE

          300,000

91

DO THI HOA

          300,000

92

DO THI THANH HAO

          300,000

93

HOANG VAN DUY

          300,000

94

NGUYEN THANH PHUONG

          300,000

95

TO THI LUYEN

          300,000

96

NGUYEN THI PHUONG

          300,000

97

NGUYEN DUC TRUNG

          300,000

98

VU THI NHANH

          300,000

99

NGUYEN THI MINH

          300,000

100

NGUYEN MANH HUNG

          300,000

101

NGUYEN DINH BAU

          300,000

102

TRAN THI NGO

          300,000

103

NGUYEN QUANG THANH

          300,000

104

LUONG VAN KHOA

          300,000

105

VU ANH TUAN

          300,000

106

BUI THI MINH NGUYET

          300,000

107

NGUYEN THI BAN

          300,000

108

BUI TIEN CONG

          300,000

109

NGUYEN THI THU PHUONG

          300,000

110

NGUYEN NGOC QUYNH

          300,000

111

TRAN VAN LUC

          300,000

112

DUONG CAM VAN

          300,000

113

TRINH THU HA

          300,000

114

DANG VAN BANG

          300,000

115

PHAM HONG ANH

          300,000

116

NGUYEN THE ANH

          300,000

117

PHUNG THI HUE

          300,000

118

LE THI THANH

          300,000

119

PHAM THI THANH HUONG

          300,000

120

NGUYEN TIEN DUONG

          300,000

121

NGUYEN DUC TRUNG

          300,000

122

BUI THI HUE

          300,000

123

TRAN THU TRANG

          300,000

124

NGUYEN THI NGOC ANH

          300,000

125

BUI THI NHAT

          300,000

126

NGUYEN VAN DANG

          300,000

127

BUI THI HA PHUONG

          300,000

128

NGUYEN MANH CUONG

          300,000

129

HOANG THI YEN

          300,000

130

BUI THI NGOAN

          300,000

131

NGUYEN NGOC SANG

          300,000

132

DOAN LINH TRI

          300,000

133

DOAN MANH HIEP

          300,000

134

PHAM NGOC HIEP

          300,000

135

TRAN VIET MANH

          300,000

136

NGO THI VAN

          300,000

137

TRAN VIET DINH

          300,000

138

LE THI PHUONG TRINH

          300,000

139

NGUYEN TIEN DUNG

          300,000

140

HOANG LE DIEU LINH

          300,000

141

LE THI LAN

          300,000

142

VU THI TAM

          300,000

143

VU THI THU HUYEN

          300,000

144

VU THI HUE

          300,000

145

TRAN MINH ANH

          300,000

146

NGUYEN THI HIEN

          300,000

147

PHAM THI PHUONG

          300,000

148

DANG DINH DAI

          300,000

149

LE TUAN HUNG

          300,000

150

NGUYEN THI MEN

          300,000

151

NGUYEN THI MINH THUY

          300,000

152

MAI NGOC TOAN

          300,000

153

CAO MINH TUAN

          300,000

154

TRAN THI MINH

          300,000

155

BUI LE MINH

          300,000

156

NGUYEN HOAI NAM

          300,000

157

CHU VAN THANH

          300,000

158

DANG VAN NGUYEN

          300,000

159

DO DUC HUU

          300,000

160

NGUYEN QUOC DONG

          300,000

161

NGUYEN DINH KHOA

          300,000

162

NGUYEN THI HONG THOAN

          300,000

163

LE CONG SAN

          300,000

164

NGUYEN THI TAN

          300,000

165

LE MINH SAN

          300,000

166

PHAM PHUONG NAM

          300,000

167

PHAM HOAI HUONG

          300,000

168

VU THI THOM

          300,000

169

LE THI NGAN

          300,000

170

TRAN THI YEN

          300,000

171

NGUYEN THI MINH TAM

          300,000

172

TRINH HONG KHANH

          300,000

173

PHAN THI MUOT

          300,000

174

NGUYEN THI HUYEN

          300,000

175

NGO VAN NAM

          300,000

176

NGUYEN THANH HA

          300,000

177

LUU THI THANH VAN

          300,000

178

NGUYEN HONG SON

          300,000

179

NGUYEN VAN LUAT

          300,000

180

NGUYEN DINH THI

          300,000

181

NGUYEN TRONG CUONG

          300,000

182

NGUYEN HUU TUAN

          300,000

183

DANG DUY LUAN

          300,000

184

NGUYEN XUAN TRUONG

          300,000

185

VU VAN TIEP

          300,000

186

BUI THI BIEN

          300,000

187

HOANG THI THAO

          300,000

188

PHAM THI LE THU

          300,000

189

TRAN NGOC ANH

          300,000

190

NGUYEN THI KIM THU

          300,000

191

BUI THI PHUONG

          300,000

192

NGO THI THU HA

          300,000

193

DO THI HAT

          300,000

194

LE THI NGOC

          300,000

195

NGUYEN KIM HUNG

          300,000

196

BUI DUY KHANH

          300,000

197

DANG VAN BIEN

          300,000

198

LUONG THI THUY

          300,000

199

DO THI TUYET NHUNG

          300,000

200

DANG XUAN HAI

          300,000

201

VU QUOC PHONG

          300,000

202

NGUYEN HA THAI

          300,000

203

NGO VAN DUY

          300,000

204

NGUYEN VAN DIEN

          300,000

205

NGUYEN THI NHAN

          300,000

206

PHAM THI MINH HAO

          300,000

207

NGUYEN THI HIEN

          300,000

208