Danh sách khách hàng trúng thưởng tháng 10/2016 chương trình khuyến mại "Ưu đãi cùng thẻ Eximbank - Visa AutoCard" từ ngày 29/07/2016 đến 26/10/2016

TT

Tên Chi nhánh

Tên khách hàng

 Tiền thưởng
(đồng)

1

EIB QUAN 10

VO THI XUAN

                    500,000

2

DO HUE NHU

                    500,000

3

DO THI NGOC MAI

                    500,000

4

DO VAN HUNG

                    500,000

5

DO QUOC Y

                    500,000

6

NGUYEN HOANG PHUC

                    500,000

7

NGUYEN THI KIM HUONG

                    500,000

8

LE THI HOI

                    500,000

9

NGUYEN HOANG AN

                    500,000

10

NGUYEN THI KIM LOAN

                    500,000

11

TRAN NGOC THANH DO

                    500,000

12

EIB QUAN 4

MAI VAN MUOI

                    500,000

13

EIB HAI PHONG

NGUYEN QUANG TUNG

                    500,000

14

PHAM CAO TUAN

                    459,000

15

PHAM THI THU HUONG

                    460,500

16

PHAM VAN TIEN

                    462,000

17

NGUYEN THI HA

                    463,500

18

PHAM HAI PHONG

                    468,000

19

PHAM THI HANH

                    469,500

20

BUI THI Y

                    457,500

21

NGUYEN DINH KY

                    458,100

22

NGUYEN THI NO

                    456,900

23

DAM VAN TAM

                    457,500

24

LE TIEN THANH

                    459,000

25

VU DUC TUYEN

                    465,000

26

DO THI THANH HAO

                    465,000

27

VU THANH TRUNG

                    468,000

28

VU THI PHUONG THAO

                    462,000

29

NGUYEN VAN MUNG

                    456,000

30

DANG THI THAI

                    474,000

31

DOAN VAN HUNG

                    460,500

32

DANG THI THU HA

                    469,500

33

NGUYEN THE DUNG

                    466,500

34

NGUYEN BAO KHANH

                    463,500

35

NGUYEN BICH PHUONG

                    459,000

36

PHAM THI HONG ANH

                    458,100

37

TRUONG CUONG QUOC

                    459,000

38

BUI THI MINH NGUYET

                    457,500

39

LUONG CHI DAT

                    460,500

40

BUI THI HONG NGOC

                    462,000

41

VU ANH TUAN

                    456,000

42

TRAN NGOC MAI

                    471,000

43

PHAM TIEN MANH

                    457,500

44

LUONG THI THU HANG

                    459,000

45

NGUYEN ANH NGHIA

                    457,500

46

EIB HO CHI MINH

VO TUONG DUY

                    468,000

47

NGUYEN ANH HAI

                    150,000

48

EIB PGD PHAN XICH LONG

VU KHAC AN

                    500,000

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: