Danh sách khách hàng trúng thưởng tháng 09/2016 chương trình khuyến mại "Ưu đãi cùng thẻ Eximbank - Visa AutoCard" từ ngày 29/07/2016 đến 26/10/2016

TT

Tên Chi nhánh

 Tên khách hàng

 Tiền thưởng
(đồng)

1

EIB QUAN 10

 TRAN NGOC THANH DO

                              500,000

2

 NGUYEN THI KIM LOAN

                              500,000

3

 DO THI NGOC MAI

                              500,000

4

 NGUYEN THI KIM HUONG

                              500,000

5

 DO HUE NHU

                              500,000

6

 VO THI XUAN

                              500,000

7

 LE THI HOI

                              500,000

8

 DO HUU NGUYEN VU

                              239,560

9

 DO QUOC Y

                              500,000

10

 DO VAN HUNG

                              500,000

11

 NGUYEN HOANG AN

                              500,000

12

 NGUYEN HOANG PHUC

                              500,000

13

EIB HAI PHONG

 PHAM THI HONG ANH

                              465,000

14

 NGUYEN BICH PHUONG

                              450,000

15

 PHAM CAO TUAN

                              480,000

16

 PHAM THI THU HUONG

                              468,000

17

 PHAM VAN TIEN

                              492,000

18

 NGUYEN THI HA

                              471,000

19

 NGUYEN ANH NGHIA

                              500,000

20

 NGUYEN DINH KY

                              477,000

21

 NGUYEN THI NO

                              483,000

22

 BUI THI Y

                              480,000

23

 DOAN VAN HUNG

                              500,000

24

 DANG THI THU HA

                              450,000

25

 DAM VAN TAM

                              468,000

26

 NGUYEN VAN MUNG

                              495,000

27

 NGUYEN THE DUNG

                              495,000

28

 DANG THI THAI

                              450,000

29

 NGUYEN BAO KHANH

                              465,000

30

 VU THANH TRUNG

                              500,000

31

 VU THI PHUONG THAO

                              495,000

32

 DO THI THANH HAO

                              465,000

33

 TRAN NGOC MAI

                              500,000

34

 VU DUC TUYEN

                              495,000

35

 LE TIEN THANH

                              480,000

36

EIB HO CHI MINH

 HO THANH CHUAN

                              500,000

37

 VO TUONG DUY

                              500,000

38

 VI THIEN TRUNG

                              500,000

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: