Danh sách khách hàng trúng thưởng tháng 08/2016 chương trình khuyến mại "Ưu đãi cùng thẻ Eximbank - Visa AutoCard" từ ngày 29/07/2016 đến 26/10/2016

TT

Tên Chi nhánh

Tên khách hàng

 Tiền thưởng
(đồng)

1

EIB QUAN 10

 TRAN NGOC THANH DO

                    500,000

2

 NGUYEN THI KIM LOAN

                    500,000

3

EIB HAI PHONG

 PHAM VAN TIEN

                    500,000

4

 PHAM HAI PHONG

                    450,000

5

 NGUYEN QUANG TUNG

                    500,000

6

 PHAM CAO TUAN

                    500,000

7

 PHAM THI THU HUONG

                    500,000

8

 NGUYEN ANH NGHIA

                    500,000

9

 NGUYEN DINH KY

                    500,000

10

 DANG THI THU HA

                    500,000

11

 NGUYEN THI NO

                    500,000

12

 DOAN VAN HUNG

                    450,000

13

 DAM VAN TAM

                    480,000

14

 BUI THI Y

                    500,000

15

 NGUYEN VAN MUNG

                    500,000

16

 DANG THI THAI

                    450,000

17

 NGUYEN THE DUNG

                    450,000

18

 NGUYEN BAO KHANH

                    500,000

19

 VU THANH TRUNG

                    480,000

20

 VU THI PHUONG THAO

                    500,000

21

 VU DUC TUYEN

                    500,000

22

 DO THI THANH HAO

                    450,000

23

 LE TIEN THANH

                    480,000

24

 TRAN NGOC MAI

                    450,000

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: