Danh sách khách hàng trúng thưởng 170.000 đồng chương trình khuyến mại "Ưu đãi cùng thẻ Eximbank - Visa Auto Card" từ ngày 29/07/2016 đến 26/10/2016

TT

Tên Chi nhánh

Tên chủ thẻ

1

EIB DA NANG

VO HOANG THUY AN

2

NGUYEN VAN CONG

3

PHAM THANH TRUC

4

NGUYEN THU TRAM

5

LE VAN TINH

6

NGUYEN HAI YEN

7

PHAM THI KIM DUNG

8

LE THI HOAI THUONG

9

DOAN THI THUY LINH

10

DUONG THUY HANG

11

PHAM THI TUYET

12

EIB CAN THO

TRINH BA TAI

13

EIB QUAN 10

TRAN NAM TRUNG

14

TRAN VAN DOAN

15

TRAN NGOC THANH DO

16

NGUYEN THI KIM LOAN

17

TRAN QUOC BAO

18

DO THI NGOC MAI

19

DO HUE NHU

20

VO THI XUAN

21

NGUYEN THI KIM HUONG

22

LE THI HOI

23

DO HUU NGUYEN VU

24

PHAM THUY KHUONG

25

NGUYEN HOANG AN

26

NGUYEN HOANG PHUC

27

DO QUOC Y

28

DO VAN HUNG

29

VO THI THU THUY

30

HUYNH DANG CAM LIEN

31

DAU HOANG DUONG

32

NGUYEN THI THUY DUONG

33

LUONG THI THUY HUONG

34

TRAN QUOC BINH

35

EIB TAN DINH

DANG PHAM THE BAO

36

EIB SAI GON

VAN KIM ANH

37

NGUYEN NGOC HUYEN

38

HOANG MINH GIANG

39

NGUYEN TIEN HUNG

40

VO THANH NHAN

41

NGUYEN THI THAI TRINH

42

EIB QUAN 4

MAI VAN MUOI

43

EIB QUAN 7

NGUYEN TUAN LONG

44

EIB PGD PHAM VAN HAI

PHAM HOANG LAN

45

EIB LONG AN

LE QUOC PHI

46

CAO HUYNH VY PHUONG

47

NGUYEN NGOC ANH

48

PHAM THI THU MINH

49

TRAN MINH DAT

50

TRAN KIM PHUNG

51

DINH THI TRAM

52

CAO VINH TUAN

53

DUONG MINH HOANG

54

TRAN THI THU

55

PHAM PHU LONG

56

NGUYEN TIEP NHU

57

VO TAN PHONG

58

DANG DANG ANH VU

59

EIB LONG AN

NGUYEN TRAN QUAN

60

NGUYEN THI THANH TAM

61

NGUYEN THI THUY KHUONG

62

VO PHAM ANH THU

63

NGUYEN THANH MAI LINH

64

NGUYEN THI KIM DUNG

65

NGUYEN KHANH

66

HA THI ANH QUYEN

67

DO NGOC NHI

68

PHAM THI THU LIEU

69

NGUYEN THI BICH TUYEN

70

NGO THI NGUYEN PHUONG

71

PHAM THANH TU

72

CAO THANH TIEP

73

HO NAM ANH

74

TRUONG HUU NGHI

75

MAI TRONG NHAN

76

HUYNH THI LE HANG

77

DOAN THI BICH THUY

78

TRAN THI THUY THANH

79

TRAN THANH THAO

80

PHO THI MINH HANG

81

TRAN THI THANH VAN

82

TRAN THI TUYET LAN

83

VO THI YEN

84

HUYNH CONG KHANH

85

HUYNH HOAI TAM

86

NGUYEN THI HONG NHUNG

87

LAI THI MY CHI

88

TRAN CHI LINH

89

PHAM THI HONG DUNG

90

NGUYEN THI PHUONG TAM

91

NGUYEN THI NGOC MAI

92

LE PHAN HOAI THUONG

93

DO THI LAM TUYEN

94

NGUYEN THUY DUY PHA

95

LE MINH TRIET

96

NGUYEN THI PHUONG DUNG

97

TRAN DUY

98

NGUYEN HOANG YEN

99

LE THI XUAN LIEU

100

HUYNH THI THUY TRANG

101

NGO THI KIM HONG

102

TRAN THI PHUONG LINH

103

BUI THI HANH

104

DANG THI THANH TRUC

105

HO THI THANH THUY

106

NGUYEN THI THANH TUYEN

107

PHAN TRUONG SINH

108

NGUYEN THI HAI

109

LE QUOC VIET

110

TRAN THI LE THUY

111

NGUYEN THI HONG CHAU

112

NGUYEN THI HIEU DAN

113

NGUYEN NGOC TUAN

114

HUYNH THI CUC

115

NGUYEN THI THANH TUYEN

116

NGUYEN TRUNG HIEU

117

DANG QUOC KHANH

118

NGO VAN LOI

119

HUYNH THI THU TRANG

120

NGUYEN THI THU HA

121

LE VAN LE

122

EIB LONG AN

NGUYEN THI AI

123

HUYNH THI TUYET HONG

124

LE THI THANH NHAN

125

TRAN ANH THU

126

PHAN NGOC NHAN

127

DO THI PHUONG

128

EIB PGD CHAU DOC

HO QUI BINH

129

PHAM THI THANH THUY

130

EIB HAI PHONG

PHAM HAI PHONG

131

PHAM THI HANH

132

PHAM CAO TUAN

133

PHAM THI THU HUONG

134

PHAM VAN TIEN

135

NGUYEN THI HA

136

NGUYEN QUANG TUNG

137

LUONG CHI DAT

138

TRUONG CUONG QUOC

139

VU ANH TUAN

140

BUI THI MINH NGUYET

141

BUI THI HONG NGOC

142

LUONG THI THU HANG

143

PHAM TIEN MANH

144

NGUYEN ANH NGHIA

145

NGUYEN DINH KY

146

NGUYEN THI NO

147

DOAN VAN HUNG

148

DANG THI THU HA

149

DAM VAN TAM

150

BUI THI Y

151

NGUYEN VAN MUNG

152

DANG THI THAI

153

NGUYEN THE DUNG

154

NGUYEN BAO KHANH

155

PHAM THI HONG ANH

156

NGUYEN BICH PHUONG

157

VU THANH TRUNG

158

VU THI PHUONG THAO

159

VU DUC TUYEN

160

DO THI THANH HAO

161

LE TIEN THANH

162

TRAN NGOC MAI

163

EIB LONG BIEN

NGUYEN MANH HUNG

164

EIB BA RIA-VUNG TAU

DO THI TRANG DAI

165

PHAN VAN TUAN

166

EIB HO CHI MINH

NGUYEN LANH

167

VO TUONG DUY

168

PHAN CAM TU

169

PHAN DONG

170

NGUYEN DINH QUY

171

NGUYEN THI NHI HA

172

DUONG NGOC THANH

173

TRAN DOAN NGOC

174

PHAM THANH LAN

175

NGUYEN HONG VAN

176

VI THIEN TRUNG

177

LE VU HOANG YEN

178

LUONG THI DUYEN NHAT

179

TRAN THI NGOC ANH

180

NGUYEN TRONG HUY

181

NGUYEN VAN TEO

182

NGUYEN ANH HAI

183

TRAN CONG PHUC

184

PHAM MINH THU

185

EIB HO CHI MINH

NGUYEN MINH TRI VIET

186

VU THI HONG NGOC

187

PHAN THI TUYET SANG

188

NGUYEN PHU TOAN

189

HO THANH CHUAN

190

NGUYEN CHAU KHANH

191

NGUYEN DAI VU

192

TRAN NGUYEN HUY

193

NGUYEN LE ANH THI

194

NGUYEN THI THUONG

195

NGUYEN THI HONG THUY

196

AU DINH LAN CHI

197

TRAN HUY THANH

198

NGUYEN ANH PHONG

199

DO HUY KY

200

HO THI MAI TRINH

201

NGUYEN THI MINH TAN

202

NGO DOAN LAM UYEN

203

NGO THI THANH HUYEN

204

VUONG THANH TRUC

205

NGUYEN TON QUYEN

206

HO THI BICH TIEN

207

LAC THANH THANH

208

TRAN DINH NGUYEN

209

NGUYEN HOANG THANH THUY

210

BUI THI THANH TRA

211

NGUYEN TIEN DUNG

212

NGUYEN KHOA BINH MINH

213

HOANG THI CHIN

214

HUYNH NGOC THUY TIEN

215

PHAM THI THANH TAM

216

NGO THI LAN TRINH

217

TRAN VINH TAI

218

NGUYEN THANH HUY

219

DOAN MINH HUNG

220

TRAN TRONG PHUONG TRU

221

PHAM THI MAI ANH

222

NGUYEN VU TRUONG GIANG

223

CAO DUC TAI

224

TRAN THI DIEU

225

LE THANH THAI HANG

226

NGUYEN HONG VAN KHANH

227

LUU THANH BINH

228

EIB QUAN 3

NGUYEN HUU TOAN

229

EIB PGD PHAN XICH LONG

VU KHAC AN

230

LE HOANG

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: