Danh sách khách hàng nhận thưởng Giải Ngày Vàng– CTKM "Thanh toán dễ dàng, Vi vu hè sang"

Eximbank trân trọng thông báo danh sách khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng Giải Ngày Vàng – Đợt 9, 10, 11, 12 CTKM "Thanh toán dễ dàng, Vi vu hè sang"

Thời gian xét thưởng:

  • Đợt 9: dành cho khách hàng tham gia chương trình trong thời gian từ 08:00:00 ngày 16/08/2019 đến 19:59:59 ngày 16/08/2019.
  • Đợt 10: dành cho khách hàng tham gia chương trình trong thời gian từ 08:00:00 ngày 23/08/2019 đến 19:59:59 ngày 23/08/2019.
  • Đợt 11: dành cho khách hàng tham gia chương trình trong thời gian từ 08:00:00 ngày 30/08/2019 đến 19:59:59 ngày 30/08/2019.
  • Đợt 12: dành cho khách hàng tham gia chương trình trong thời gian từ 08:00:00 ngày 06/09/2019 đến 19:59:59 ngày 06/09/2019.
Giải thưởng: Tặng 50.000 đồng cho 150 khách hàng đầu tiên thực hiện nạp tiền VNTopup, mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên mỗi thứ 6 hàng tuần từ 8h đến 20h, từ ngày 15/06/2019 đến hết ngày 08/09/2019.
Danh sách khách hàng nhận thưởng Đợt 9 đến Đợt 12
Danh sách khách hàng nhận thưởng Đợt 1 đến Đợt 8