Danh sách khách hàng nhận thưởng CTKM "Thanh toán dễ dàng, vi vu hè sang"

Eximbank trân trọng thông báo danh sách khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng Giải Chào ĐónGiải Phong Cách – CTKM "Thanh toán dễ dàng, Vi vu hè sang"

- Giải Phong Cách (Giải đặc biệt): 01 chuyến du lịch Trung Quốc trị giá 16.000.000 đồng

CIF

Tên khách hàng

Tên chi nhánh

111778388

VU THI LIEN

PGD Bình Trị Đông

- Giải Chào Đón:

Danh sách khách hàng nhận thưởng Giải Chào Đón