Danh sách chủ thẻ Visa Platinum hiện hữu trúng thưởng chương trình khuyến mại "Tặng 50% giá trị giao dịch với thẻ Eximbank-Visa Platinum" từ ngày 20/05/2016 đến hết ngày 17/08/2016

TT

 Tên Chi nhánh

 Họ tên chủ thẻ

 Tiền thưởng (đồng)

1

EIB HA NOI

LE THI HUONG GIANG

                           1,000,000

2

BUI LAN HOA

                              308,740

3

TRUONG TAN VIEN

                              500,000

4

LE HUNG

                           1,000,000

5

TRINH LE QUANG

                              297,237

6

BUI HUU ANH

                              737,750

7

DO VAN BINH

                           1,000,000

8

LE TUAN HAI

                           1,000,000

9

NGUYEN MINH THONG

                           1,000,000

10

PHAM QUANG HUNG

                           1,000,000

11

KHUONG ANH VAN

                              331,500

12

EIB DA NANG

NGUYEN NGOC BICH HANG

                              218,000

13

LE DINH ANH

                              500,000

14

MAI THI THUY DUONG

                              840,000

15

EIB CHO LON

TON THI BE NAM

                           1,000,000

16

EIB HOA BINH

DIEC HAO QUAN

                              570,072

17

DIEC LY DINH DINH

                              500,000

18

NGUYEN NGOC XUAN TRANG

                           1,000,000

19

LAM HOA DAT

                           1,000,000

20

HO THI THUY PHUONG

                              500,000

21

NGUYEN ANH NGA

                           1,000,000

22

NGUYEN HUU KIET

                              500,000

23

TRAN THI NGUYET

                              375,375

24

NGUYEN TRUNG TIN

                              500,000

25

EIB QUAN 10

HUYNH THI NGA

                           1,000,000

26

HOANG MINH DUY

                              323,400

27

VO THI THUY

                           1,000,000

28

MAI NGOC THU

                           1,000,000

29

EIB QUAN 11

LE VAN DUT

                              441,500

30

LAC BICH DIEU

                              415,950

31

EIB BUON MA THUOT

TRUONG VAN SY

                              386,595

32

 EIB TAN DINH

BUI QUANG THANH

                              237,409

33

PHAM HIEU THANH

                           1,000,000

34

EIB SAI GON

LE MANH TRUONG

                           1,000,000

35

NGUYEN THI MINH HONG

                              500,000

36

NGUYEN HOANG ANH TUAN

                              386,500

37

PHAN TAN DAT

                           1,000,000

38

LE THI THUY TRANG

                           1,000,000

39

GIA THI MAI HIEN

                              437,937

40

MAI HONG KY

                           1,000,000

41

NGUYEN HONG NAM

                              517,500

42

LE HAI LAM

                           1,000,000

43

NGO CHI DUNG

                           1,000,000

44

NGUYEN THI THANH THUY

                              553,375

45

NGUYEN VAN TUNG

                              674,300

46

HUYNH NGOC UYEN THI

                           1,000,000

47

LE NGOC NGA

                              211,500

48

NGUYEN DOAN DUY THANH

                              838,750

49

NGUYEN HUY DONG

                           1,000,000

50

DO MINH HAI

                           1,000,000

51

HUYNH NGOC HIEP

                           1,000,000

52

HOANG NGOC TRAM

                              500,000

53

NGUYEN HOANG TAM

                              680,000

54

VU HUY THANG

                           1,000,000

55

LE PHUONG HOANG

                           1,000,000

56

BUI THE TAN

                              941,500

57

NGUYEN KIM ANH

                              371,998

58

 EIB QUAN 4

 LE XUAN HIEU

                              463,732

59

HA KHAC HUY

                              439,000

60

NGUYEN HAI PHONG

                           1,000,000

61

PHAM MANH TUNG

                              600,000

62

VO QUOC KHANH

                              400,000

63

NGUYEN THI TUONG NGA

                              392,500

64

NGUYEN THI HOA

                           1,000,000

65

DO QUANG TUAN

                              550,000

66

NGUYEN HUY TRUONG HONG

                           1,000,000

67

EIB QUAN 7

NGUYEN VAN VON

                              250,000

68

VUONG BUU DINH

                              296,750

69

CHIA SAI TY

                           1,000,000

70

EIB CONG HOA

HOANG TUONG VI

                           1,000,000

71

EIB PGD VO TH. TRANG

NGUYEN THI THANH HUONG

                              324,000

72

EIB PGD NG THI THAP

NGUYEN THANH TRONG

                           1,000,000

73

NGUYEN THI PHUONG YEN

                           1,000,000

74

EIB AN GIANG

NGUYEN THI THANH THAO

                              500,000

75

EIB LONG AN

NGUYEN THUY ANH

                              500,000

76

EIB KIEN GIANG

LE THI MY LOC

                           1,000,000

77

EIB HUNG VUONG

TON THAT AN

                              500,000

78

TRAN THI ANH TUYET

                           1,000,000

79

EIB HAI PHONG

LE XUAN THANH

                           1,000,000

80

MASAAKI YOSHIDA

                              257,500

81

DANG DINH HIEP

                           1,000,000

82

LE THI THUY HAI

                              493,500

83

EIB BA DINH

NGUYEN DUC GIANG

                           1,000,000

84

EIB LONG BIEN

DO QUANG THUAN

                              594,825

85

NGUYEN THU HA

                           1,000,000

86

DUONG TRONG HIEU

                              745,000

87

NGUYEN THUY TIEN

                              500,000

88

TRAN TUAN ANH

                           1,000,000

89

EIB THU DO

NGUYEN HAI HA

                           1,000,000

90

NGUYEN THI TINH

                           1,000,000

91

LE THI QUYNH NHU

                           1,000,000

92

NGUYEN QUOC DUNG

                           1,000,000

93

NGUYEN THI THOM

                           1,000,000

94

EIB CAU GIAY

DUONG THI THU TRANG

                           1,000,000

95

VU VAN THANG

                           1,000,000

96

VU VAN THANG

                           1,000,000

97

LE THIEN HUNG

                           1,000,000

98

EIB PGD TAY HO

PHAM HA KIEU TRANG

                              500,000

99

EIB PGD HANG BONG

LE QUANG HOA

                              500,000

100

TRAN THANH VIET

                           1,000,000

101

LAM THI LE HA

                              500,000

102

LE THI KIEU LINH

                              927,500

103

NGUYEN ANH NGOC

                           1,000,000

104

EIB PGD DONG TAM

NGUYEN NGOC THAO

                           1,000,000

105

EIB PGD LY THG KIET

NGUYEN NGOC MY

                           1,000,000

106

EIB PGD MY DINH

DO MANH VU

                              597,879

107

EIB PGD CUA DONG

NGUYEN THI HA

                           1,000,000

108

EIB BINH DUONG

NGUYEN TIEN DUNG

                              361,000

109

NGUYEN THI NGAN

                           1,000,000

110

KIM JAESOON

                              500,000

111

 EIB DONG NAI

 HUYNH HONG THUONG

                              200,085

112

NGUYEN NGOC LE

                           1,000,000

113

NGUYEN HOANG TUAN

                           1,000,000

114

TRAN DUY NHAN

                           1,000,000

115

EIB THU DUC

DANG QUOC DUY

                           1,000,000

116

LE KIM KHANH

                              401,250

117

EIB BA RIA-VUNG TAU

NGUYEN DUC DUY

                              343,035

118

TRUONG CONG THANG

                              227,966

119

EIB QUANG NINH

NGUYEN LAN HUONG

                              770,000

120

EIB HO CHI MINH

NGUYEN ANH HONG

                           1,000,000

121

NGUYEN QUOC HUNG

                           1,000,000

122

 TRAN TAN PHUC

                              882,015

123

HOANG MINH TRUNG

                           1,000,000

124

DANG THANH TAM

                           1,000,000

125

VO PHAN HONG NGOC

                              500,000

126

NGUYEN MINH GIANG

                              500,000

127

PHAM NGOC THUY

                              500,000

128

TRAN TAN LOC

                              570,072

129

LAM CHAN HUY

                           1,000,000

130

DINH THI NAM PHUONG

                              500,000

131

LY DINH QUI

                              461,592

132

NGUYEN ANH MINH

                              500,000

133

NGUYEN TRANG MINH TAM

                              500,000

134

NGUYEN NGOC DIEP

                           1,000,000

135

THUONG CHI MINH

                              442,500

136

LONG NGUYEN QUOC KHANH

                              690,000

137

PHAM HUU PHUOC

                              268,768

138

TRAN TIEN DUC

                              369,449

139

VU VIET QUANG

                              243,115

140

TRUONG QUANG DINH

                              294,500

141

PHAN QUOC TUAN

                              668,250

142

NGUYEN QUANG HUNG

                           1,000,000

143

LE VU HOANG YEN

                           1,000,000

144

NGUYEN VINH BAO

                           1,000,000

145

PHAN THI NGOC LAN

                           1,000,000

146

TRAN DOAN ANH QUAN

                              685,448

147

LE HAI BINH

                              295,000

148

TRUONG THI NGUYET ANH

                              151,882

149

RYOSUKE YASUI

                              486,750

150

DO HUU KHOA

                           1,000,000

151

NGUYEN MANH DUNG

                              289,500

152

LAM BOI MINH

                              259,500

153

TRUONG BA HUNG

                           1,000,000

154

BUI THANH CHAU

                           1,000,000

155

TRAN THANH LUAN

                              280,350

156

HOANG NGOC AN

                              240,000

157

PHAN AU TIEN

                              445,500

158

TO QUYNH TRANG

                              500,000

159

PHAM QUANG HANG

                              300,300

160

PHAM DUY HUNG

                           1,000,000

161

HO THI THU TRANG

                           1,000,000

162

LE THI NHI KY

                              218,000

163

NGUYEN BA TIEN

                           1,000,000

164

LE VAN TIEN

                           1,000,000

165

DOAN NGO NGOC DAT

                           1,000,000

166

TAN THUY HUONG

                              500,000

167

NGUYEN TRUNG KIEN

                           1,000,000

168

PHAM NGOC THACH

                              662,500

169

 PHAM HOANG THANH LOAN

                              409,809

170

PHAM QUANG HIEU

                           1,000,000

171

VO DANG LANG

                              800,000

172

LUU THI TUYET NHUNG

                           1,000,000

173

LE HONG LAM

                           1,000,000

174

HUYNH DIEP ANH

                              307,500

175

NGUYEN THI NGOC DUNG

                           1,000,000

176

NGUYEN QUOC BAO

                           1,000,000

177

 NGUYEN VAN KHUE

                              558,940

178

NGUYEN VIET LONG

                           1,000,000

179

TON CHUONG DUONG

                           1,000,000

180

NGUYEN HUNG VIET

                           1,000,000

181

LAM QUANG PHI

                              508,500

182

NGUYEN THI BACH TUYET

                           1,000,000

183

NGUYEN BAO VAN

                              500,000

184

NGUYEN THI HONG HANH

                           1,000,000

185

NGUYEN HUU THANH

                           1,000,000

186

O CAM TAI

                           1,000,000

187

DAO VAN LAN

                              286,550

188

DANG KHAC HUY

                              153,027

189

NGUYEN HOANG ANH HUY

                           1,000,000

190

HOANG THI HAI YEN

                              600,000

191

HUYNH VAN LOC

                              500,000

192

DANG TRIEU HOA

                           1,000,000

193

NGUYEN KHAC PHONG

                           1,000,000

194

DANG THI MINH HANH

                           1,000,000

195

LUU BA TRI

                           1,000,000

196

HO THU TRANG

                              500,000

197

NGUYEN NGOC THAO QUYEN

                              500,000

198

NGUYEN VAN NGOC

                           1,000,000

199

TRAN THI KIEU NGA

                              457,192

200

DAVID MICHAEL JAMES WICKER

                           1,000,000

201

HO THI LAN HUONG

                              500,000

202

BARRY JOE WINTER

                              392,100

203

HUYNH THI DIEU

                           1,000,000

204

LE THI HONG VAN

                              551,775

205

HO THIEN CHUONG

                              630,500

206

PHAM HUYNH VAN ANH

                              500,000

207

NGUYEN THAI LINH

                              382,250

208

TAKEHITO NAOYUKI

                              655,000

209

NGUYEN ANH HUY

                              611,950

210

TRAN KIM THANH

                              186,500

211

TANG LE CHAU NGOC

                              309,510

212

LE NGOC ANH

                           1,000,000

213

DUONG THI MINH HA

                              508,200

214

TRAN NGOC DAN

                           1,000,000

215

NONG HUU DUC

                           1,000,000

216

MAI NGOC KHOA

                              427,500

217

HA TRUONG BICH TUY

                           1,000,000

218

NGUYEN TAN TRUNG

                              250,000

219

NGUYEN VAN KIM

                              533,920

220

NGUYEN NHU THAO

                           1,000,000

221

LE MINH TRANG

                           1,000,000

222

LE NGUYEN NHU Y

                              197,600

223

NGUYEN THI CAM

                              678,126

224

TRAN THI MAI HONG

                           1,000,000

225

NGUYEN PHUONG HANG

                           1,000,000

226

TRINH DAO CUNG

                              416,900

227

TRAN MINH TUAN

                              434,500

228

NGUYEN VAN THIN

                              285,000

229

LE KHAC HONG

                           1,000,000

230

NGUYEN HOAI ANH

                              485,000

231

NGUYEN THI THU PHUONG

                           1,000,000

232

NGUYEN THI DO QUYEN

                           1,000,000

233

 PHAM TIN MINH

                              268,535

234

TRANG SI HUNG SON

                           1,000,000

235

DINH THI THU THAO

                           1,000,000

236

YASUHIRO SAITOH

                              292,050

237

NGUYEN