Danh sách chủ thẻ được hoàn tiền chương trình khuyến mại "Nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Passbook"

Thời gian: Từ ngày 20/07/2017 đến 15/10/2017.
Vui lòng xem danh sách trúng thưởng tại đây.