Danh sách chủ thẻ trúng thưởng tháng 05/2017 chương trình "Mở thẻ Eximbank One World MasterCard, nhận ngay quà tặng" từ ngày 01/05/2017 đến 30/07/2017

TT

Mã CN

Tên chủ thẻ

Trúng thưởng vali

Trúng thưởng dặm bay

1

1001

PHUONG HUU VIET

1

2,000

2

1004

TRAN HON CUONG

1

2,000

3

1503

LUU THI NGOC NGAN

1

2,000

4

1503

VO THI PHUONG CHAM

1

2,000

5

1503

NGUYEN NGOC TRUC PHUONG

1

2,000

6

1503

VO PHAM ANH THU

1

2,000

7

1503

NGUYEN DUC BINH

1

2,000

8

1503

LAI THI MY CHI

1

2,000

9

1503

NGUYEN THI HONG NHUNG

1

2,000

10

1503

NGUYEN THI MONG TUYEN

1

2,000

11

1803

TRAN THANH BINH

1

2,000

12

1803

VO QUANG HUY

1

2,000

13

1901

TRAN THI THU MINH

1

2,000

14

1901

DO THI MAI LAN

1

2,000

15

2000

NGUYEN THI HONG

1

2,000

16

2000

NGUYEN THANH BICH

1

2,000

17

2000

NGUYEN DINH QUY

1

2,000

TỔNG

17

34,000

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank