Danh sách chủ thẻ trúng thưởng chương trình "Vui Xuân Đinh Dậu cùng thẻ Eximbank" từ ngày 01/01/2017 đến 01/03/2017

1. Danh sách chủ thẻ phát hành mới được hoàn tiền 1.000.000 đồng.(Danh sách trúng thưởng đính kèm)
2. Danh sách chủ thẻ hiện hữu được hoàn tiền 700.000 đồng.(Danh sách trúng thưởng đính kèm)