Danh sách chủ thẻ trúng thưởng chương trình "Ưu đãi cùng thẻ Eximbank-Visa Auto Card" từ ngày 20/05/2017 đến 15/08/2017

1. Danh sách chủ thẻ phát hành mới được hoàn tiền 500.000 đồng.(Danh sách trúng thưởng đính kèm)
2. Danh sách chủ thẻ hiện hữu được hoàn tiền 300.000 đồng.(Danh sách trúng thưởng đính kèm)