Danh sách chủ thẻ trúng thưởng chương trình "Nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Visa Platinum"

Thời gian: Từ ngày 01/10/2017 đến 28/12/2017.
1. Danh sách chủ thẻ phát hành mới được hoàn tiền 1.000.000 đồng.
2. Danh sách chủ thẻ hiện hữu được hoàn tiền 700.000 đồng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank