Danh sách chủ thẻ trúng thưởng chương trình "Nhận quà tặng hấp dẫn cùng thẻ Eximbank - Violet" từ ngày 01/03/2017 đến 30/04/2017

1. Danh sách chủ thẻ chính phát hành mới được hoàn tiền 400.000 đồng.(Danh sách trúng thưởng đính kèm)
2. Danh sách chủ thẻ hiện hữu được hoàn tiền 300.000 đồng.(Danh sách trúng thưởng đính kèm)