Danh sách chủ thẻ trúng thưởng chương trình "Dùng thẻ Eximbank MasterCard Debit, nhận ngay quà tặng" từ ngày 10/03/2017 đến 06/06/2017

1. Danh sách chủ thẻ phát hành mới được tặng 5 voucher Co.op mart.(Danh sách trúng thưởng đính kèm)
2. Danh sách chủ thẻ hiện hữu được tặng 3 voucher Co.op mart.(Danh sách trúng thưởng đính kèm)