Danh sách chủ thẻ trúng thưởng chương trình "Dùng thẻ Eximbank MasterCard Credit, nhận ngay quà tặng"

Thời gian: Từ ngày 20/07/2017 đến 15/10/2017.
1. Danh sách chủ thẻ phát hành mới được tặng 8 voucher Co.op mart - trị giá 800.000 đồng.(Danh sách trúng thưởng đính kèm)
2. Danh sách chủ thẻ hiện hữu được tặng 3 voucher Co.op mart - trị giá 300.000 đồng.(Danh sách trúng thưởng đính kèm)