Danh sách chủ thẻ trúng thưởng chương trình "Chi tiêu liền tay, nhận ngay tiền thưởng"

Thời gian: Từ ngày 01/07/2017 đến 28/09/2017.

STT

Chi nhánh, Phòng Giao dịch

Họ tên chủ thẻ

Tiền thưởng (đồng)

1

EIB HA NOI

LUONG QUOC TAM

                               2,749,598

2

EIB HA NOI

LE KINH DUC

                               3,000,000

3

EIB HA NOI

LE NAM TOAN

                               3,000,000

4

EIB HA NOI

TRAN THU THUY

                               2,881,352

5

EIB CHO LON

LE THI BICH HANG

                               2,000,000

6

EIB SAI GON

LEE JUNG HEE

                               3,000,000

7

EIB SAI GON

RYUJI ISHIKAWA

                               3,000,000

8

EIB SAI GON

TOMOAKI YAMAGUCHI

                               1,416,073

9

EIB SAI GON

NGUYEN DUC NHUAN

                               3,000,000

10

EIB TAY DO

BUI HOANG THUOC

                                  964,880

11

EIB TAY DO

LE NGOC THUY

                                  734,363

12

EIB LONG AN

CHAU NGOC LUONG

                                  572,991

13

EIB LONG AN

NGUYEN NGOC LAM

                               2,882,914

14

EIB HAI PHONG

VU DINH KIEN

                               3,000,000

15

EIB BA DINH

TRAN TUAN ANH

                               2,000,000

16

EIB DONG DA

NGUYEN THI HONG NGOC

                               2,000,000

17

EIB PGD TAY HO

NGUYEN THI MAI TRINH

                               2,000,000

18

EIB PGD TAY HO

NGUYEN XUAN MANH

                               1,917,829

19

EIB PGD TAY HO

LE THI HUONG

                               1,745,905

20

EIB PGD TAY HO

PHAM XUAN HUONG

                                  757,878

21

EIB PGD TAY HO

DOAN TIEN THUAN

                                  987,027

22

EIB PGD TAY HO

NGUYEN THU HANG

                               1,260,386

23

EIB PGD MY DINH

NGUYEN THI MINH LY

                                  786,223

24

EIB PGD BACH MAI

NGUYEN TUAN HAI

                               2,000,000

25

EIB BINH DUONG

NGUYEN THI NHU Y

                               3,000,000

26

EIB BA RIA-VUNG TAU

HIROYUKI IWASA

                                  456,896

27

EIB PGD TAN BIEN

PHAM VAN TUAN

                                  726,896

28

EIB HO CHI MINH

HOANG THI HONG HA

                               2,000,000

29

EIB HO CHI MINH

PHAM THI NGOC HIEU

                               2,000,000

30

EIB HO CHI MINH

VO QUYNH REN XI

                               2,000,000

31

EIB HO CHI MINH

LE THI VAN ANH

                               3,000,000

32

EIB HO CHI MINH

PHAM DINH PHUONG

                               2,000,000

33

EIB HO CHI MINH

NGUYEN SY DINH

                               1,348,635

34

EIB HO CHI MINH

NGUYEN HOAI DIEM

                               2,000,000

35

EIB HO CHI MINH

PHAN LE MINH THUC

                               1,438,846

36

EIB HO CHI MINH

NGUYEN THANH TUNG

                               2,816,337

37

EIB HO CHI MINH

TRAN HUYNH KIM THU

                               2,000,000

38

EIB HO CHI MINH

CHU THI HUONG GIANG

                                  729,805

39

EIB HO CHI MINH

TRAN NHAT LUAN

                                  351,963

40

EIB HO CHI MINH

NGUYEN THI THU HA

                                  291,000

41

EIB HO CHI MINH

NGUYEN THI HONG THAO

                                  564,013

42

EIB HO CHI MINH

NGUYEN QUAN

                                  172,124

43

EIB HO CHI MINH

NGUYEN DINH QUY

                               3,000,000

44

EIB HO CHI MINH

LE THI MINH THUY

                               1,560,405

45

EIB HO CHI MINH

NGUYEN THI HONG MAI

                               1,584,419

46

EIB HO CHI MINH

TRAN THUY MINH TRAM

                               2,047,839

47

EIB HO CHI MINH

DINH THI THU THAO

                               3,000,000

48

EIB PGD TRUONG DINH

THAI THI THU TRAM

                               3,000,000

49

EIB PGD BUI THI XUAN

PHAM THANH TUNG

                               2,000,000

50

EIB PGD GO VAP

NGUYEN HONG KIM PHON

                               3,000,000

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank