CTKM "Gửi vốn mới, tới nhận quà" tặng lãi suất cho khách hàng gửi vốn mới từ 1 tháng đến 12 tháng

Khách hàng gửi vốn mới và khách hàng mới gửi tiền tại Eximbank, được hưởng lãi suất cao khi tham gia chương trình khuyến mãi "Gửi vốn mới, tới nhận quà"

Theo đó, khách hàng gửi từ 1 tháng đến 12 tháng được hưởng lãi suất như sau:

Kỳ hạn

1 tháng

2 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Lãi cuối kỳ

5,4

5,4

5,5

6,5

6,9

Lãi hàng tháng

-

5,2

5,3

6,3

6,7

Chi tiết thể lệ
Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ: