CTKM "Gửi DÀI LÂU, thêm TÀI LỘC" cộng lãi suất thưởng cho khách hàng gửi tiền VNĐ từ 15 tháng trở lên

Eximbank dành ưu đãi cho khách hàng gửi tiền VNĐ từ 15 tháng trở lên khi tham gia chương trình khuyến mãi "Gửi DÀI LÂU, thêm TÀI LỘC", với lãi suất từ 7,2%/năm (15 tháng, lãnh lãi cuối kỳ) đến 7,8%/năm (36 tháng, lãnh lãi cuối kỳ).

Theo đó, lãi suất khách hàng thực nhận như sau:

Kỳ hạn

15 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Lãi cuối kỳ

7,2

7,4

7,6

7,8

Lãi hàng tháng

7,0

7,2

7,4

7,6

Chi tiết thể lệ
Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ: