Combo Thanh toán xuất khẩu

a. Thời gian triển khai: từ ngày 01/11/2019

b. Đối tượng áp dụng: Khách hàng tổ chức có hoạt động nhận tiền từ nước ngoài
c. Nội dung Combo:

d. Điều kiện áp dụng : Khách hàng phải đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7 của Eximbank.

e. Quy định chung: 
  • Mức ưu đãi phí nhận tiền nước ngoài nêu trên không bao gồm phí trả ngân hàng nước ngoài.
  • Tỷ giá ngoại tệ áp dụng là tỷ giá bảng.
  • Thời hạn áp dụng ưu đãi: từ ngày đăng ký Combo đến ngày cuối cùng của Quý hiện hành.
f. Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc liên quan đến Combo, Khách hàng vui lòng liên hệ  các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Eximbank.