Combo Thanh toán nhập khẩu

Thời gian triển khai: Từ ngày 10/04/2019 Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp có hoạt động thanh toán ra nước ngoài. Nội dung:


Áp dụng từ ngày đăng ký Combo đến ngày cuối cùng của Quý hiện hành tại thời điểm đăng ký.

Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc liên quan đến Dịch vụ, Khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Eximbank.