Combo tài khoản doanh nghiệp 5 trong 1

a. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/04/2019
b. Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp chưa hoặc đã có tài khoản thanh toán tại Eximbank
c. Nội dung combo: 

Điều kiện sử dụng combo:
  • Đăng ký mới dịch vụ có đánh dấu * (IB gói thanh toán), và
  • Đăng ký 2 trong 4 dịch vụ không đánh dấu *.
d. Qui định khác: Mỗi sản phẩm trong combo sẽ tuân thủ theo quy định riêng của từng sản phẩm.
e. Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc, khách hàng vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank, hoặc Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: Điện thoại (08) 18001199.