Combo Sành Điệu

Combo Sành điệu là gói sản phẩm tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VND kết hợp ưu đãi MIỄN PHÍ sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử (SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, Vn-Topup), SMS Alert thẻ tín dụng quốc tế, Thẻ ATM (thẻ V-TOP) và thẻ tín dụng quốc tế của Eximbank.


Chi tiết thể lệ
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
- Điểm giao dịch Eximbank gần nhất
- Trung tâm hỗ trợ khách hàng Call Center 18001199