Combo Hoán đổi ngoại tệ


                                                   
a.  Thời gian triển khai: Từ ngày 12/06/2019
b. Đối tượng áp dụng:
Khách hàng doanh nghiệp
c. Nội dung Combo:

Ưu đãi tiền gửi được áp dụng cho tất cả các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn hiện hành.
d. Quy định khác: Mỗi sản phẩm trong combo sẽ tuân thủ theo quy định hiện hành riêng của từng sản phẩm.
e. Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc liên quan đến Combo, Khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Eximbank