Có JCB - Tiệc ngon đậm vị, tri ân Thầy Cô

 

Loại thẻ áp dụng: Tất cả chủ thẻ JCB Eximbank

Điều kiện chương trình: Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác.

Xem chi tiết tại:

  https://docs.google.com/presentation/d/1wsAsPBKOzGTkn2Oo7tP8ljG9CK_TgrZzju6JMuRgYp0/mobilepresent?slide=id.ga293f8436e_0_178