Chuyển tiền online - Tối đa ưu đãi


a. Thời gian triển khai:
từ ngày 03/08/2020 đến 31/12/2020
b. Đối tượng áp dụng:

  • Đối tượng 1: Khách hàng tổ chức mới hoặc khách hàng hiện hữu chưa sử dụng dịch vụ chuyển tiền của Eximbank
  • Đối tượng 2: Khách hàng tổ chức hiện hữu của Eximbank có tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn
c. Ưu đãi của chương trình:


d. Quy định chung:
  • Không giới hạn số giao dịch và số phí được ưu đãi, áp dụng từ ngày đăng ký thành công đến hết hiệu lực của chương trình.
  • Không áp dụng cho các trường hợp: chuyển khoản người nhận chịu phí, khách hàng là doanh nghiệp thuộc Khu chế xuất.
e. Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Eximbank.