Chương trình khuyến mại "Ưu đãi tháng 3"

1. Thời gian khuyến mại: từ 10/03/2015 đến hết 31/03/2015.
2. Phạm vi khuyến mại: toàn quốc
3. Đối tượng khuyến mại:
 • Đối với khách hàng cá nhân:
  • Khách hàng cá nhân VIP hiện hành; hoặc
  • Khách hàng cá nhân gửi vốn mới VNĐ từ 1 tỷ đồng trở lên.
  Vốn mới là vốn của khách hàng tăng thêm so với tổng số tiền gửi tại Eximbank vào ngày 28/02/2015.
 • Đối với khách hàng doanh nghiệp:
  • Khách hàng Doanh nghiệp VIP hiện hành; hoặc
  • Khách hàng Doanh nghiệp gửi vốn VNĐ từ 10 tỷ đồng trở lên.
4. Nội dung chi tiết:
 • Sản phẩm huy động: tiền gửi, tiết kiệm thường.
 • Kỳ hạn gửi tiền: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng.
 • Đồng tiền huy động: đồng Việt Nam (VNĐ).
 • Phương thức trả lãi: trả lãi cuối kỳ.
 • Lãi suất áp dụng:

  Kỳ hạn

  1 tháng

  2 tháng

  3 tháng

  Lãi suất "Ưu đãi tháng 3"

  5,0%

  5,1%

  5,3%

 • Quy định về rút vốn trước hạn:
  • Khi có nhu cầu rút tiền, khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ số dư tiền gửi trên thẻ tiết kiệm, tài khoản tiền gửi, được hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút.
  • Phần tiền gốc còn lại được hưởng lãi suất trên thẻ tiết kiệm, tài khoản tiền gửi khách hàng cá nhân; hợp đồng tiền gửi khách hàng doanh nghiệp.
 • Quy định khác: khi đến hạn, nếu khách hàng không đến lãnh và không có yêu cầu gì khác thì Eximbank sẽ tính lãi nhập vào vốn và kéo dài thêm một kỳ hạn mới, với lãi suất tại thời điểm đầu ngày đến hạn.