Chương trình "Đến Eximbank, có thẻ được miễn phí Online".

1. Tên chương trình "Đến Eximbank, có thẻ được miễn phí online".

2. Thời gian khuyến mại: từ 12/03/2020 đến hết ngày 31/05/2020.
3. Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế Eximbank.

4. Nội dung ưu đãi

  • Khách hàng thỏa điều kiện chương trình, khi giao dịch bằng tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ trên Internet Banking, Mobile Banking được miễn phí đối với các giao dịch sau:
 
Loại phí
Ưu đãi

Chuyển khoản trong hệ thống Eximbank

(người nhận có tài khoản tại Eximbank)

Miễn phí

Chuyển khoản trong nước, ngoài hệ thống Eximbank

(chuyển thông thường)

Miễn phí

Chuyển khoản trong nước, ngoài hệ thống Eximbank

(chuyển khoản nhanh qua số thẻ, số tài khoản )

Miễn phí
  • Không giới hạn số giao dịch và số phí được miễn.
  • Không áp dụng cho các trường hợp sau: chuyển khoản người nhận chịu phí, chuyển khoản trong hệ thống cho người nhận không có tài khoản tại Eximbank.

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình: tại đây hoặc liên hệ