Chúc mừng khách hàng trúng thưởng chương trình "Dùng thẻ Eximbank One World MasterCard, nhận ngay quà tặng"

Thời gian: Từ ngày 01/01/2018 đến 30/03/2018.

STT

Tên Chi nhánh/Phòng Giao dịch

Họ tên chủ thẻ

Giải thưởng Vali

1

EIB CHO LON

TON THI BE NAM

1

2

EIB TAN DINH

CHUONG MINH TAM

1

3

EIB KIEN GIANG

NGUYEN THI BICH THUY

1

4

EIB PGD NGUYEN PHONG SAC

DINH THI CAM DUNG

1

5

EIB PGD NGUYEN DU

TRAN THI DU

1

6

EIB DONG NAI

DUONG THI HIEN

1

7

EIB PGD TAN BIEN

LE THANH HA

1

8

EIB HO CHI MINH

LE BRANDON

1

9

LY THI CAM HONG

1

10

DOAN THANH TUNG

1

11

NGO ANH TUAN

1

12

HO VO SONG ANH

1

13

LE THANH SANG

1

14

PHAM THI THU HA

1

15

TRAN LE QUYET

1

16

TRAN THI HA TRINH

1

17

DOAN HOAI THANH

1

18

VU SI TUYEN

1

19

TRAN THI KIM MAI

1

20

NGUYEN THI HUONG

1

21

LE QUOC BINH

1

22

PHAM TIEN DANH

1

23

TRAN VAN HAI

1

24

PHAN LE MINH THUC

1

25

NGUYEN THI HA NGAN

1

26

TRAN HUYNH KIM THU

1

27

PHAM VAN DUC

1

28

TRUONG QUANG PHUC CHAU

1

29

EIB PGD THANH DA

TRAN NGOC HAN

1

30

NGUYEN NGOC TUAN LOI

1

31

EIB PGD TRUONG DINH

NGUYEN VUONG THANH THAI

1

32

NGUYEN PHUC MINH TUYEN

1

33

TRAN MINH KHONG

1

34

NG QUOC CONG NGHIEM

1

35

TRINH DIEN THANH

1

36

PHAM NGAC LAN ANH

1

37

NGUYEN NGOC LINH

1

38

TRAN THI DIEM TRINH

1

39

NGUYEN THI THANH VAN

1

40

LE UYEN PHUONG

1

TỔNG

40

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank