Chúc mừng khách hàng trúng thưởng chương trình "Cơ hội NHẬN NGOẠI TỆ MIỄN PHÍ tại Eximbank"

Từ ngày 20/10/2017 đến hết ngày 31/12/2017, Eximbank triển khai chương trình khuyến mại dành tặng khách hàng cá nhân nhận tiền từ nước ngoài chuyển về tài khoản tại Eximbank qua điện Swift.
Khách hàng tham gia có cơ hội được MIỄN, GIẢM PHÍ NHẬN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI, PHÍ RÚT NGOẠI TỆ MẶT tại Eximbank từ 01 tháng đến 01 năm.
Chi tiết giải thưởng:
I. GIẢI ĐẶC BIỆT:

Cơ cấu giải thưởng

Điều kiện nhận thưởng

Tổng số giải

Giải đặc biệt:

Miễn phí báo có và phí rút ngoại tệ mặt từ nước ngoài chuyển về tài khoản khách hàng mở tại Eximbank qua điện Swift từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 (01 năm)

Khách hàng có doanh số nhận tiền chuyển về tài khoản cao nhất trong thời gian khuyến mại và doanh số tối thiểu đạt 02 triệu USD

01

Giải nhất:

Giảm 50% phí báo có và giảm 50% phí rút ngoại tệ mặt từ nước ngoài chuyển về tài khoản khách hàng mở tại Eximbank qua điện Swift từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 (01 năm)

Khách hàng có doanh số nhận tiền chuyển về tài khoản cao nhất trong thời gian khuyến mại

01

Giải nhì:

Giảm 50% phí báo có và giảm 50% phí rút ngoại tệ mặt từ nước ngoài chuyển về tài khoản khách hàng mở tại Eximbank qua điện Swift từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 (06 tháng)

Khách hàng có doanh số nhận tiền chuyển về tài khoản cao thứ hai trong thời gian khuyến mại

01

Giải ba:

Giảm 50% phí báo có và giảm 50% phí rút ngoại tệ mặt từ nước ngoài chuyển về tài khoản khách hàng mở tại Eximbank qua điện Swift từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 (03 tháng)

Khách hàng có doanh số nhận tiền chuyển về tài khoản cao thứ ba trong thời gian khuyến mại

01

Giải khuyến khích:

Giảm 50% phí báo có và giảm 50% phí rút ngoại tệ mặt từ nước ngoài chuyển về tài khoản khách hàng mở tại Eximbank qua điện Swift từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/01/2018 (01 tháng)

03 khách hàng có số món nhận tiền chuyển về tài khoản cao nhất trong thời gian khuyến mại

03

Tổng cộng

07

Chi tiết thể lệ chương trình

EXIMBANK CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG SAU ĐÃ

TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Giải nhất:

STT

CIF khách hàng

Tên khách hàng

Tên chi nhánh

1

118042415

TRAN NGOC TUNG

Sài Gòn

2. Giải nhì:

STT

CIF khách hàng

Tên khách hàng

Tên chi nhánh

1

101414441

QUACH KIM MAI

Tân Sơn Nhất

3. Giải ba:

STT

CIF khách hàng

Tên khách hàng

Tên chi nhánh

1

107577104

PHAM MANH HA

Hàng Than

4. Giải khuyến khích:

STT

CIF khách hàng

Tên khách hàng

Tên chi nhánh

1

111778388

VU THI LIEN

Bình Phú

2

100410424

PHAN QUYNH NGA

Hà Nội

3

101155320

LE BAO THANG

Tân Sơn Nhất

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ: