Chúc mừng chủ thẻ trúng thưởng Đợt 2 của chương trình cho thẻ phát hành từ ngày 01/06/2021 đến ngày 31/07/2021 có phát sinh giao dịch từ ngày 01/06/2021 đến ngày 10/08/2021

Kết quả trúng thưởng Đợt 2 
Chương trình “Mở thẻ ngay, quà trao tay” 
Cho thẻ phát hành từ ngày 01/06/2021 – 31/07/2021 có phát sinh giao dịch từ ngày 01/06/2021 – 10/08/2021

* Ghi chú:
   Giải thưởng hoàn tiền: Eximbank chi thưởng trực tiếp vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trúng thưởng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: