Chúc mừng chủ thẻ trúng thưởng Đợt 1 của chương trình “Mở thẻ ngay, quà trao tay” cho thẻ phát hành từ ngày 01/04/2021 – 31/05/2021 có phát sinh giao dịch từ ngày 01/04/2021 – 10/06/2021

Kết quả trúng thưởng Đợt 1 
Chương trình “Mở thẻ ngay, quà trao tay” 
Cho thẻ phát hành từ ngày 01/04/2021 – 31/05/2021 có phát sinh giao dịch từ ngày 01/04/2021 – 10/06/2021


* Ghi chú:
   Giải thưởng hoàn tiền: Eximbank chi thưởng trực tiếp vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trúng thưởng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: