Chúc mừng chủ thẻ trúng thưởng chương trình "Vui Xuân Mậu Tuất cùng thẻ tín dụng Eximbank"

Thời gian: 20/01/2018 đến 20/04/2018.
1. Thẻ tín dụng Eximbank Visa  trúng thưởng:
2. Thẻ tín dụng Eximbank MasterCard  trúng thưởng:
3. Thẻ tín dụng Eximbank JCB  trúng thưởng:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: