Chúc mừng chủ thẻ trúng thưởng chương trình "Thỏa sức vui hè cùng thẻ tín dụng Eximbank" từ 15/05/2019 đến 15/08/2019

  • Danh sách chủ thẻ trúng thưởng Đợt 1 từ ngày 15/05 – 14/06/2019.
  • Danh sách chủ thẻ trúng thưởng Đợt 2 từ ngày 15/06 – 14/07/2019.
  • Danh sách chủ thẻ trúng thưởng Đợt 3 từ ngày 15/07 – 15/08/2019

Vui lòng xem chi tiết danh sách chủ thẻ trúng thưởng mỗi đợt tại đây

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: