Chúc mừng chủ thẻ trúng thưởng chương trình "Nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Violet"

Thời gian: 08/03/2018 đến 06/06/2018.
1. Danh sách thẻ Eximbank Visa Violet mới trúng thưởng
2. Danh sách thẻ Eximbank Visa Violet hiện hữu trúng thưởng

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: