Chúc mừng chủ thẻ trúng thưởng chương trình "Dùng thẻ liền tay, hoàn ngay tiền thưởng"

Thời gian: Từ 15/12/2018 đến 15/03/2019
- Danh sách chủ thẻ ghi nợ quốc tế được hoàn tiền, vui lòng xem tại đây.
- Danh sách chủ thẻ tín dụng quốc tế được hoàn tiền, vui lòng xem tại đây.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: