Chúc mừng chủ thẻ trúng thưởng chương trình "20/10 nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Violet"

Thời gian: Từ ngày 01/10/2017 đến 30/12/2017.
1. Danh sách chủ thẻ phát hành mới được hoàn 400.000 đồng.
2. Danh sách chủ thẻ hiện hữu được hoàn 300.000 đồng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank