Chúc mừng chủ thẻ tín dụng Eximbank được hoàn tiền chương trình "Vui hè cùng thẻ tín dụng Eximbank"

Chúc mừng chủ thẻ tín dụng Eximbank được hoàn tiền chương trình "Vui hè cùng thẻ tín dụng Eximbank" từ ngày 10/06/2018 – 06/09/2018.
-    Danh sách chủ thẻ tín dụng Visa được hoàn tiền, vui lòng xem tại đây.
-    Danh sách chủ thẻ tín dụng MasterCard được hoàn tiền, vui lòng xem tại đây.
-    Danh sách chủ thẻ tín dụng JCB được hoàn tiền, vui lòng xem tại đây.
Vui lòng xem danh sách chủ thẻ được hoàn tiền
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
• Eximbank Call Center: 18001199
• Email: contact@eximbank.com.vn