Chi tiêu liền tay, nhận ngay tiền thưởng

Thời gian: Từ ngày 01/07/2017 đến hết ngày 28/09/2017 hoặc đến khi giải thưởng chương trình được trao hết, tùy thời điểm nào đến trước.
Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Eximbank – JCB Platinum Travel Cash Back
Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng Eximbank – JCB Platinum Travel Cash Back.

Nội dung:

  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên.
  • Hoàn tiền 20% giá trị giao dịch cho chủ thẻ chi tiêu tại nước ngoài sớm nhất trong thời gian khuyến mại, tối đa 3 triệu đồng nếu chủ thẻ chi tiêu tại Nhật Bản hoặc 2 triệu đồng nếu chủ thẻ chi tiêu tại các nước khác. Tổng số tiền hoàn tối đa cho một chủ thẻ là 3 triệu đồng.
  • Tổng chi phí giải thưởng: 600 triệu đồng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình  hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: