Đặc quyền ưu đãi dặm bay cùng One World MasterCard


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ:
* Eximbank Call Center: 1800 1199
* Email: card@eximbank.com.vn