XU HƯỚNG TĂNG SẼ ĐƯỢC DUY TRÌ ?

Vàng đã tiếp tục được hỗ trợ và phá các mức kháng cự để tìm tới những mục tiêu kỹ thuật cao hơn. Sau khi đạt mức cao nhất trên thị trường Mỹ quanh vùng 1145 USD/oz, hiện tại, vàng đang được giao dịch tại mức 1137 USD/oz. Dựa vào đồ thi 1H, chúng tôi thấy rằng, vàng sẽ biến động trong biên độ giữa đường hỗ trợ (support) và đường kháng cự (resistance) trước khi có các thông tin cơ bản hỗ trợ để phá vỡ vùng này. Về diễn biến, từ các chỉ báo kĩ thuật, vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh xuống tiếp cận đường hỗ trợ sau đó sẽ có lực để bứt phá tìm tới đường kháng cự (resistance).

Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các trạng thái mua vào trên vùng hỗ trợ 1133 - -1134 USD/oz, nhằm mục tiêu 1148 - 1154 USD/oz và dừng lỗ khi giá đã quanh trở lại 1127 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy       

Gold and Forex Analyst